DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

OUR SERVICES

UNSER SERVICE

Nếu bạn đang tìm kiếm một đối tác vững mạnh trong ngành thiết kế xây dựng, Agora sẽ là sự lựa chọn đúng đắn. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kỹ thuật sau tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Trọng tâm chính của tôi là tạo lập kế hoạch thực hiện (ván khuôn và kế hoạch gia cố) để xây dựng công trình và xây dựng dân dụng.

 • Ý Tưởng – Phân Tích - Thiết Kế Kết Cấu.
 • Công Tác Thiết Kế Chi Tiết:
  • Thiết Kế Chi Tiết Bản Vẽ Kiến Trúc.
  • Thiết Kế Chi Tiết Bản Vẽ Kết Cấu.
  • Thiết Kế Chi Tiết Hệ Thống MEP.
 • Dự Toán Khối Lượng.
 • Dịch Vụ Triển Khai BIM

If you are looking for a professional partner in BIM design industry, Agora will be the best choice. We provide the following services in Ho Chi Minh city.

Our main focus is to make implementation planning (Formwork and reinforcement) for residential, commercial as well as industrial buildings.

 • Ideas - Structural Analysis - Structural Design.
 • BIM Detailing Design:
  • Architectural BIM Services.
  • Structural BIM Services.
  • MEP BIM Services.
 • BIM Quantity Takeoff.
 • BIM Services.

Finden Sie gerade einen richtigen Geschäftspartner, dann ist AGORA die richtige Entscheidung. Unser Schwerpunkt ist die Planung von Arbeitsprozesse für Hoch- und Tiefbau.

Wenn Sie nach einem richtigen Partner in der BIM-Designbranchen suchen, ist Agora Ihre richtige Wahl. Wir bieten Ihnen die folgenden technischen Dienstleistungen in Ho Chi Minh an. Unsere Schwerpunkt ist die Erstellung eines Arbeitsplans für Hoch- und Tiefbau, diese umfassen:

 • Strukturierte Ideen/ Konstruktiver Entwurf.
 • Detaillierte Entwurfsarbeit
  • Architectural BIM Services
  • Structural BIM Services
  • Mep BIM Services.
 • Vorkalkulation – Volumenschätzung
 • BIM Services.