TUYỂN DỤNG KỸ SƯ BIM

Mô tả Công việc - Đưa ra các mục tiêu liên quan đến việc thực hiện BIM/VDC cho hoạt động kinh doanh sản xuất của công ty
- Lập các quy trình, hướng dẫn và lên kế hoạch thực thi BIM/VDC.
- Kiểm soát thư viện và các tiêu chuẩn dự án BIM/VDC.
- Phát triển và liên tục cải tiến các quy trình, thủ tục, quy trình công việc và đổi mới công nghệ của BIM/VDC.
- Hỗ trợ, xây dựng thiết lập và thực hiện các quy trình VDC/BIM cụ thể của dự án cho các hoạt động giai đoạn xây dựng và giúp chuyển từ giai đoạn tiền xây dựng sang giai đoạn xây dựng theo BIM/VDC
- Đảm bảo sự hợp tác hiệu quả và truyền thông giữa tất cả các bên liên quan của các dự án.
- Truyền đạt lợi ích của quá trình thực hiện BIM/VDC cho khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài.
- Cung cấp chuyên sâu kỹ thuật chuyên môn cho cả các sáng kiến chiến thuật và hoạt động.
- Thúc đẩy các công cụ và giải pháp dựa trên công nghệ mới trong nội bộ nhằm nâng cao nhận thức, áp dụng và sử dụng BIM/VDC.
- Đảm bảo công ty luôn duy trì cung cấp công nghệ BIM/VDC trong việc vận hành tất cả các dự án và có tính cạnh tranh cao.
- Cố vấn và định hướng chiến lược phát triển dài hạn của BIM/VDC.
- Xác định, phát triển và liên tục đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo và các nguồn lực của BIM/VDC trong toàn công ty.
- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên trực tiếp.
Yêu Cầu Công Việc - Kiến thức chuyên sâu về công nghệ BIM/VDC, đặc biệt trong các khâu kỹ thuật xây dựng và tiền xây dựng
- BIM Authoring Platforms, Kỷ luật cụ thể cho các phần mềm thiết kế nền của bạn (ARC, STR, CIV & MEP)
- Tự động hóa plug-in & nền tảng (Dynamo)
- Phần mềm phát hiện và giải quyết xung đột (Navisworks, Solibri, Revitzo, v.v.)
- Có các kỹ năng quản trị, lãnh đạo, làm việc nhóm, quản trị thời gian, thuyết trình
- Có tư duy nhạy bén, tư cách đạo đức tốt
Thông tin khác - Bằng cấp: Đại học
- Độ tuổi: 28 - 35
- Hình thức: Nhân viên chính thức
Phương thức nộp đơn - Ứng viên vui lòng gửi CV bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh qua email: jobs@agora-engineer.com