ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

OUR PARTNER

UNSERE PARTNER

Để cung cấp cho khách hàng những giải pháp đồng bộ, toàn diện và chất lượng, chúng tôi đã thiết lập quan hệ đối tác chặt chẽ với các công ty xây dựng, kỹ thuật tiêu biểu như:

In order to provide customers with comprehensive, comprehensive and quality solutions, we have established close partnerships with construction companies, such as:

Um Kunden umfassende, umfassende und qualitativ hochwertige Lösungen anbieten zu können, haben wir enge Partnerschaften mit Bauunternehmen geschlossen, wie zum Beispiel