CHÚNG TÔI CÓ THỂ LÀM GÌ CHO BẠN?

WHAT WE DO?

WAS KÖNNEN WIR FÜR SIE MACHEN?

About Us 1

Chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp tư vấn và thiết kế kỹ thuật xây dựng chất lượng cao với giá cả phải chăng cho khách hàng. Cho dù ý tưởng có phức tạp đến đâu, chúng tôi cũng sẽ có giải pháp hiệu quả về chi phí.

We are specialized in providing solutions via consult and construction engineering designs in high quality with affordable prices for customers. Regardless of how complex your requirements are, we will be able to provide cost-effective solutions.

Beratung von technischen Lösungen und konstruktivem Entwurf mit günstigem Preis. Auch wenn es um eine ganz komplizierte Idee geht, würde wir die beste Möglichkeit für Sie herausfinden.

About Us 1

Tất cả công việc của chúng tôi được thực hiện bằng mô hình 3D (điều này cho phép chúng tôi liên tục tuyệt vời và nhanh hơn và được phối hợp nhiều hơn và chính xác hơn khi chúng tôi đang làm việc với các dự án lớn hơn và phức tạp hơn).

All of our work will be executed in BIM models (This allows us to be faster, and the result more incorporated and more accurate to adapt with larger and more complex projects.)

All unsere Arbeitsprozesse werden mit dem 3D-Modell durchgeführt, dadurch können wir bei größeren Projekten konstant besser und schneller, koordinierter und genauer sein.

About Us 1

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24/7 cho khách hàng của chúng tôi qua email và điện thoại và các cuộc họp bổ sung được sắp xếp theo thời gian và ngày bạn muốn.

We provide 24/7 online supports for our customers via email and phone calls. Additional meetings will be set up to adapt with your desired dates.

Wir bieten unseren Kunden rund um die Uhr Online-Support per E-Mail und Telefon. Weitere Meetings werden je nach gewünschten Zeitpunkt und Datum organisiert.

LỢI ÍCH CỦA BẠN

YOUR BENEFITS

IHRE VORTEILE

Không có chi phí nhân viên, không có chi phí thiết bị kỹ thuật bổ sung. Hỗ trợ kỹ thuật.

No employee cost, no additional technical equipment cost

Es entsteht keine Personalkosten, keine zusätzlichen technischen Ausrüstungskosten Technische Unterstützung

Không có chi phí cho phần cứng / phần mềm.

No hardware/software cost

Es fallen keine Hardware- / Softwarekosten an

Đảm bảo chất lượng công việc.

Guaranteed work quality

Technischer Support

Dự án luôn được đảm bảo về tiến độ bởi năng lực làm việc và cam kết của Agora.

Guaranteed project progress on the schedule set according to Agora's work capacity and commitment.

Arbeitsqualität wird garantiert

Hiệu quả trong quản lý ngân sách dự án, tăng lợi nhuận.

Effective project budget management, profitability increase.

Effektives Budgetmanagement, erhöhter Umsatz