TOP
Cỡ Màn Hình Hệ Máy Mô Tả Bộ Cài
240 x 320 S40
  • Bộ cài kích thước nhẹ dành cho các dòng máy đời thấp, màn hình dọc loại nhỏ
Tải bộ cài
320 x 240 S40
  • Bộ cài kích thước nhẹ dành cho các dòng máy đời thấp, màn hình ngang
Tải bộ cài
240 x 320 S60
  • Bộ cài chuẩn dành cho các dòng máy phổ thông, màn hình dọc loại nhỏ
Tải bộ cài
320 x 240 S60
  • Bộ cài chuẩn dành cho các dòng máy phổ thông, màn hình ngang
Tải bộ cài
240 x 320 S60
  • Bộ cài chuẩn dành cho các dòng máy cấp cao, màn hình dọc
Tải bộ cài
360 x 640 S60
  • Bộ cài chuẩn dành cho các dòng máy đời cao, màn hình dọc lớn
Tải bộ cài
Cỡ Màn Hình Hệ Máy Mô Tả Bộ Cài
320 x 480 Android I5700
  • Bộ cài kích thước nhẹ dành cho các dòng máy màn hình dọc loại trung bình
Tải bộ cài
480 x 800 Android G2
  • Bộ cài kích thước chuẩn dành cho các dòng máy màn hình dọc
Tải bộ cài
480 x 854 Android Droid
  • Bộ cài kích thước chuẩn dành cho các dòng máy màn hình dọc
Tải bộ cài
640 x 960 Android M9
  • Bộ cài FullHD dành cho các dòng máy đời cao, màn hình dọc lớn
Tải bộ cài